De Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Wat is de Metropoolregio? De Metropoolregio Rotterdam Den Haag is het gebied dat nu de huidige stadregio’s Rotterdam en Haaglanden omvat. Binnen dat gebied gaan de 23 gemeenten hun krachten bundelen in het samenwerkingsverband Metropoolregio Rotterdam Den Haag om de internationale concurrentiepositie van de regio te versterken.  

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag werkt aan een duurzame internationale Metropoolregio, waarin bewoners en bedrijven zich optimaal kunnen ontplooien en ontwikkelen.
Dit doen wij door een betere positionering van ons internationaal concurrerende vestigingsklimaat en het uitvoeren van concrete projecten die de bestaande kracht van beide stedelijke regio's bundelen. Daarbij dragen wij bij aan een positie van de Randstad als topregio in Europa.
 
Bron: website MRDH. Meer informatie over de Metropoolregio Rotterdam Den Haag kunt u vinden op de website.